Kontakt

Organizačný štáb Medzinárodného zrazu turistov Duchonka 2017

Pavol Janček (predseda)

Peter Dragúň (podpredseda)

Ubytovanie:

Financie:

Turistickí sprievodcovia:

Kultúra, medializácia a tlmočenie:

Propagácia, webstránka a grafické práce:

Doprava a preprava autobusmi:

Mládež TOM:

Kontaktné osoby – prezentácia:

  • Eva Vicelová,
    • tel.: +421 902 178 847,
  • Eva Kopecká,

Medzinárodný zraz organizuje Regionálna rada Klubu slovenských turistov Topoľčany (RR KST TO).

Adresa:

  • Hviezdoslavova 7/18,
  • 95501 Práznovce.

Fakturačné údaje:

  • IČO: 50108450
  • č. účtu: SK 1302000000003732202656