Trasy

Pripravili sme pre vás tri pešie trasy a dve cyklotrasy so sprievodcom.

 • Pešia trasa A: 10 km, prevýšenie 535 m, cena 5 €/osoba (za autobus),
  • sobota (8. 7.).
 • Pešia trasa B: 27 km, prevýšenie 990 m, v cene registračného poplatku za zraz,
  • piatok (7. 7.).
 • Pešia trasa C: 18 km, v cene registračného poplatku za zraz,
  • piatok (7. 7.),
  • sobota (8. 7.),
 • Cyklo trasa A: 56 km, v cene registračného poplatku za zraz,
  • sobota (8. 7.).
 • Cyklo trasa B: 37 km, v cene registračného poplatku za zraz,
  • sobota (8. 7.).

Pešia trasa A

Nitrianska Blatnica – Rotunda Jurko – Marhát (748 m n. m.) – Valy Bojná

 • vzdialenosť: 10 km,
 • prevýšenie: 535 m,
 • cena: 5 €/osoba,
 • dátum konania:
  • sobota (8. 7.).

Rotunda svätého Juraja

Rímskokatolícka kaplnka, pochádza z 9. storočia, asi z jeho prvej tretiny, teda z predveľkomoravského obdobia. Je to jedna z najstarších stavieb na Slovensku a najstaršia rotunda na Slovensku. Pokiaľ je tento kostol starší ako Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch, tak ide o najstarší stojaci kostol na Slovensku. Najstaršie stopy osídlenia pochádzajú z neskoršej kamennej doby. Osídlenie staršej železnej doby súvisí s opevneným sídliskom na Marháte. Kaplnka je súčasťou Stojslavovho náučného chodníka začínajúceho v obci Nitrianska Blatnica.

Rozhľadňa na vrchole Marhát

Marhát (748,2 m n. m.)

Je vrch v pohorí Považský Inovec na Slovensku. Nachádza sa severne od Nitrianskej Blatnice, z ktorej je k nemu najľahší prístup po zelenej a žltej značke. Vystupuje nad zarovnané plošiny vrcholovej časti ako skalnatý vrstvový tvrdoš. Je porastený jaseňovo-javorovým a bukovým lesom. Na vrchole stojí 10 m vysoký kríž s nápisom Bože ochraňuj turistov. Bol postavený 28. októbra 1947 obyvateľmi obce Nitrianska Blatnica. V roku 2008 bola na vrchole vybudovaná 17 m vysoká drevená rozhľadňa.


Slovanské hradisko Valy

Hradisko Valy – Bojná

V severozápadnej časti chotára obce Bojná sa nachádza hradisko Valy (Bojná I) v rozlohe 11 hektárov; leží na bočnom hrebeni Považského Inovca vo výške 390 – 430 metrov, má obličkový tvar a jeho valy z vonkajšej strany dosahujú ešte aj dnes impozantnú výšku 8 – 10 metrov. Nad tiesňavou údolia potoka Bojnianky na kóte Hradisko (335 metrov) je zložité kruhové opevnenie so zdvojenou líniou priekopy a valu (Bojná II). Ďalšie zemné opevnenie leží na hrebeni východnej časti masívu Žihľavník (Bojná III); opäť ide o dve obranné línie pozostávajúce z priekopy a valu, pôvodne možno kruhové.

Históriu významného slovanského náleziska Bojná oživia každoročne Cyrilometodské slávnosti. Priamo v lese na hradisku Valy si návštevníci môžu pozrieť rekonštrukciu slovanských obydlí, ktoré sa tu našli a vidieť bežný život na hradisku, ukážky sokoliarstva a dobových remesiel.

Bojná je najväčším doposiaľ objaveným slovanským náleziskom na našom území. Pozoruhodné nálezy nemajú obdobu v celej Európe, našiel sa tu napríklad neporušený zvon z 9. storočia, ktorý sa zaraďuje k najstarším nájdeným kresťanským zvonom na svete. Pozlátené plakety z oltára potvrdzujú písmo a kresťanstvo na našom území už pred príchodom svätého Cyrila a Metoda. Na mnohých predmetoch, ako sú kovania opaskov, zbrane či konské postroje, sú vyobrazené kríže. Veľké bohatstvo Bojnej pochádzalo pravdepodobne z ťažby zlata a z nadregionálneho trhu s otrokmi, čo naznačujú nálezy okov na ruky aj na krk.

Nárast atraktívnych nálezov počas pokračujúcich vykopávok a potreba lepšieho zabezpečenia cenných nálezov viedli k zriadeniu Múzea Veľkej Moravy v obci Bojná, ktoré sa nachádza na obecnom úrade. Múzeum sprístupňuje najnovšie nálezy z výskumov a zabezpečuje aj sprevádzanie po archeologických lokalitách.


Pešia trasa B

Duchonka – Podhradie – Biela Bukovina – Panská javorina – Kulháň – Duchonka

 • vzdialenosť: 27 km,
 • prevýšenie: 990 m,
 • cena: v cene registračného poplatku za zraz,
 • dátum konania:
  • piatok (7. 7.).

Topoľčiansky hrad

Podhradie

Obec Podhradie je známa najmä vďaka Topoľčianskemu hradu, ktorý je ojedinelou stavebnou pamiatkou na území Slovenska. História jeho vzniku je úzko spätá s rodom Čákovcov. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho prešiel však do vlastníctva kráľa, neskôr patril  pánom zo Sečian (Séchényiovci) a počas husitských vojen bol obsadený vojenskou posádkou podriadenou vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc. V roku 1446 bol počas bojov s vojskami Jána Hunyadyho dobitý a vypálený, po upokojení situácie opätovne zrekonštruovaný a v priebehu nasledujúcich storočí neustále rozširovaný. Koncom 16. storočia sa stal majetkom Forgáchovcov de Ghymes a bol pre stavaný na rezidenciu v renesančnom slohu. Poslednými majiteľmi hradu boli Stummerovci, ktorí na prelome 19. a 20. storočia nechali rozpadávajúci sa hrad čiastočne zakonzervovať a romanticky upraviť. Vďaka tejto rekonštrukcii nadobudla hradná veža svoju súčasnú charakteristickú siluetu.

Biela Bukovina

Je bývalá samota na rozľahlých lúkach. V oblasti operovali viaceré partizánske skupiny (Ponomarenko, Žalman). Dňa 26. 9. 1944 časť osady vypálili Nemci a niektorých obyvateľov odvliekli do koncentračných táborov. Nachádza sa tu pamätník padlých partizánov. Neďaleko je poľovnícka chata a pri nej studnička.

Panská javorina (943 m n. m.)

Na vrchole je rozhľadňa s ďalekými výhľadmi na Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Považský Inovec, Tribeč, Vtáčnik a pri dobrom počasí aj Malú a Veľkú Fatru. Lesy bohaté na vysokú a diviačiu zver.

Kulháň

Osada vznikla niekedy v stredoveku, ale ešte pred rokom 0 sa tu ťažilo zlato, neskôr pálilo drevené uhlie. Začiatkom minulého storočia v blízkosti postavili skláreň a aj lesnú železničku. Po nej dopravovali nielen drevo, ale aj ľadové kryhy z dvoch tamojších rybníkov. Chránené nálezisko. Predmetom ochrany sú okolo 600 ročné exempláre dubov s obvodom kmeňa od 220 do 670 cm.

Rybárstvo Viridis – možnosť občerstviť sa miestnou špecialitou pečeno – údený pstruh. Táto špecialita je známa v ďalekom okolí.

Lesnícky náučný chodník Duchonka – Kulháň

Na trase je umiestnených 22 zastrešených panelov, na ktorých sú informácie o lesníckej činnosti, funkciách lesa, jeho význame, zásadách správania sa v lese i o nebezpečenstvách, ktoré ľuďom v lese hrozia. Nechýba predstavenie bohatej fauny a flóry, arborétum drevín na začiatku chodníka a cestou si návštevníci môžu pozrieť aj 14 označených, už odrastených jednotlivých druhov stromov, vrátane cca 600 rokov starých dubov v lokalite Kulháň.


Pešia trasa C

Duchonka – Podhradie – Jaskyňa Opálená skala – Úhrad – Skalné okno – sedlo Holé brehy – sedlo pod Úhradom – Podhradie – Duchonka

 • vzdialenosť: 18 km,
 • cena: v cene registračného poplatku za zraz,
 • dátum konania:
  • sobota (8. 7.).

Jaskyňa Opálená skala

Jaskyňa Opálená skala je dlhá asi 50 m a klesá do hĺbky 13,5 m. Napriek tomu, že sintrová výzdoba je značne poškodená, jaskyňa je obľúbeným domovom 6 druhov netopierov. Povráva sa, že jaskyňa Opálená skala bola v minulosti tajnou spojnicou medzi Topoľčianskym hradom a Tovarníckym kaštieľom, možno sa práve Vám pri návšteve podarí toto tajné prepojenie znovu objaviť.

Topoľčiansky hrad

Topoľčiansky hrad

Obec Podhradie je známa najmä vďaka Topoľčianskemu hradu, ktorý je ojedinelou stavebnou pamiatkou na území Slovenska. História jeho vzniku je úzko spätá s rodom Čákovcov. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho prešiel však do vlastníctva kráľa, neskôr patril  pánom zo Sečian (Séchényiovci) a počas husitských vojen bol obsadený vojenskou posádkou podriadenou vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc. V roku 1446 bol počas bojov s vojskami Jána Hunyadyho dobitý a vypálený, po upokojení situácie opätovne zrekonštruovaný a v priebehu nasledujúcich storočí neustále rozširovaný. Koncom 16. storočia sa stal majetkom Forgáchovcov de Ghymes a bol pre stavaný na rezidenciu v renesančnom slohu. Poslednými majiteľmi hradu boli Stummerovci, ktorí na prelome 19. a 20. storočia nechali rozpadávajúci sa hrad čiastočne zakonzervovať a romanticky upraviť. Vďaka tejto rekonštrukcii nadobudla hradná veža svoju súčasnú charakteristickú siluetu.

Napriek tomu, že kedysi bol hrad sídlom mnohých šľachtických rodov, v súčasnosti priťahuje návštevníkov najmä vďaka svojmu romantickému vzhľadu. Pri jeho návšteve si turisti môžu vychutnávať nádherné výhľady na Ponitrie, hrebene Tríbeča, Vtáčnika i Považského Inovca, ale i zrekonštruované priestory horného hradu s amfiteátrovým hľadiskom.

Úhrad

Topoľčianske hradné panstvo nie je jedinou zaujímavosťou, ktorou sa môže obec Podhradie svojmu návštevníkovi pochváliť. Za zmienku stojí i neďaleký vrch Úhrad, ktorého história siaha až do čias staršej doby železnej – halštatu. V dobe Veľkomoravskej ríše bol Úhrad jedným zo skupiny strážnych hradísk strážiacich prechody z Ponitria na Považie a zároveň vykonávajúcich dohľad nad obchodnými cestami prechádzajúcimi cez horský masív Považského Inovca. V súčasnosti môže Úhrad ponúknuť návštevníkovi neustále viditeľné pozostatky pôvodného opevnenia, zemného valu, a nádherné výhľady na Topoľčiansky hrad a jeho okolie.

Prírodná rezervácia Holé brehy

S rozlohou 5,44 ha bola vyhlásená v roku 1976. Nachádza sa na juhozápadnom svahu vrchu Úhrad v nadmorskej výške 450-570 m n. m. Predmetom ochrany sú floristicky pestré zvyšky xerotermných spoločenstiev tráv s mimoriadne hojným výskytom ponikleca veľkého obyčajného (Pulsatilla vulgaris subsp. Grandis). Na strmých svahoch dolomitového podložia, slabej vrstve nevyvinutej pôdy, prevažne rendziny, má rastlinstvo prechodný ráz medzi suchomilnou a teplomilnou horskou vegetáciou. Mnohé teplomilné druhy tu dosahujú severnú hranicu svojho prirodzeného rozšírenia. Z charakteristických druhov je tu zastúpená ostrevka pestrá, ostrica nízka, kručinka chlpatá, cesnak horský, hrdobradka horská a iné. Rezervácia sa využíva na vedecko-výskumné ciele.


Cyklo trasa A

Duchonka – dolina Železnice – Dolné Zľavy – pod Smutným vŕškom – horáreň – Nová Lehota – Dastínska kyselka – Jelenie jamy – hradisko Valy – Bojná - Záhrady – Tesáre - Jacovce – Tvrdomestice – Prašice – Duchonka

 • vzdialenosť: 56 km,
 • cena: v cene registračného poplatku za zraz,
 • dátum konania:
  • sobota (8. 7.).

Trasa vedie po lesných spevnených a asfaltových cestách v pohorí Považského Inovca.

Štart je v rekreačnom stredisku Duchonka, v centre konania MZT V4. Začína sa miernym stúpaním dolinou potoka Železnica až po Dolné Zľavy (6km). Potom sa stúpanie trochu zostrí a dostaneme sa pod Smutný vŕšok (2km). Klesanie nás privedie k horárni Janiš, kde prameni potok Bojňanka (2km). Ďalej nasleduje klesanie a krátke stúpanie k dedinke Nová Lehota, ktorá je známa natáčaním seriálu Horná Dolná (3,5km). Odtiaľ cesta pokračuje okolo alkalického minerálneho prameňa Dastínska kyselka, čo je prameň chutnej, mierne nakyselenej minerálnej vody, až na najvyšší bod trasy, Jelenie jamy (8km).

Z Jeleních jám nasleduje klesanie do obce Bojná (8km). V polceste sa nachádzajú známe historické vykopávky z čias Veľkomoravskej ríše. V obci Bojná, na ranči Babica, je možne zastaviť sa na občerstvenie. Ďalej sa pokračuje lesnou cestou do osady Záhrady a popri vodnej nádrži do obce Tesáre (12km). Z Tesár trasa pokračuje po štátnych komunikáciach cez Jacovce, Tvrdomestice a Prašice až do cieľa – Duchonka.


Cyklo trasa B

Duchonka – Kulháň – Panská Javorina – Dolné Zľavy – pod Smutným vŕškom – horáreň Janiš – sedlo pod Holými brehmi – Záhrady – Závada – Duchonka

 • vzdialenosť: 37 km,
 • cena: v cene registračného poplatku za zraz,
 • dátum konania:
  • sobota (8. 7.).

Trasa pre náročnejších cykloturistov, vedie asfaltovou cestou z Duchonky na Kulháň a z časti aj na Pánsku Javorinu cca 10 km. Asi 3,5 km pod vrcholom Pánskej Javoriny sa odbočí na lesnú spevnenú cestu, ktorá nás dovedie až na vrchol. Ďalej sa pokracuje lesným chodníkom smerom na Bielu Bukovinu, kde sa znovu trasa napojí na lesnú cestu. Po 4 kilometrovom zjazde na Dolné Zľavy nasleduje dvoj kilometrové stúpanie pod Smutný vŕšok. Krátke klesanie nás dovedie k horárni Janiš, k prameňu potoka Bojňanka. Odtiaľ krátkym stúpanim do sedla pod Holýmí brehmi a asi 5 km zjazdom do osady Záhrady, kde sa napojíme na verejnú komunikáciu po ktorej sa vratime späť na Duchonku.